IT.U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

IT.U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

Khoá học này là một phần trong nhóm các khoá học kỹ năng học tập tích cực. Khoá học giúp bạn phân chia và đặt mục tiêu cho từng giai đoạn học tập và trải nghiệm trong quá trình học đại học – cao đẳng. Bạn sẽ học được cách lập kế hoạch cho từng…