IT.U1 Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn

IT.U1 Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công trong học tập và làm việc. Với việc lập kế hoạch và chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, bạn có thể kiểm soát khối lượng công việc của mình…

IT.U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

IT.U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

Khoá học này là một phần trong nhóm các khoá học kỹ năng học tập tích cực. Khoá học giúp bạn phân chia và đặt mục tiêu cho từng giai đoạn học tập và trải nghiệm trong quá trình học đại học – cao đẳng. Bạn sẽ học được cách lập kế hoạch cho từng…

IT.U1 Kỹ năng học tập chủ động – tích cực

IT.U1 Kỹ năng học tập chủ động – tích cực

Khoá học này sẽ giúp bạn hiểu rõ về những nguyên tắc trong học tập tích cực. Các phương pháp và kỹ thuật sẽ giúp bạn chủ động trong việc lập kế hoạch học tập và trải nghiệm. Việc học tập sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả. Trong phần này, bạn sẽ học…

HAUI-U1 Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn

HAUI-U1 Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công trong học tập và làm việc. Với việc lập kế hoạch và chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, bạn có thể kiểm soát khối lượng công việc của mình…