Courses registration

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Các khoá học này được thiết kế giúp phát triển kỹ năng học tập và làm việc chuyên nghiệp dành riêng cho sinh viên. Các khoá học được tuỳ chỉnh cho từng nhóm ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội. Các khoá học được phân chia theo nhóm tương ứng với các giai đoạn học đại học – cao đẳng của sinh viên.

Năm 1

 1. Trắc nghiệm điểm mạnh và nghề nghiệp
 2. Khám phá tiềm năng của bạn
 3. Hoạch định kế hoạch trong 4 năm ĐH, CĐ
 4. Tìm hiểu khả năng ghi nhớ của bạn
 5. Một số công cụ hỗ trợ học tập
 6. Kỹ năng giao tiếp trong học tập
 7. Cách tạo lập sơ đồ tư duy
 8. Ứng dụng sơ đồ tư duy vào học tập, ghi chú
 9. Cơ bản về quản lý thời gian – quản lý bản thân

Năm 2

 1. Trắc nghiệm giá trị sống
 2. Kỹ thuật đọc hiệu quả
 3. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 4. Kỹ năng thuyết trình cơ bản
 5. Kỹ năng thuyết trình nâng cao
 6. Kỹ năng quản lý thời gian cơ bản
 7. Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao
 8. Kỹ năng làm việc nhóm cơ bản
 9. Kỹ năng viết cơ bản và viết CV

Năm 3

 1. Trắc nghiệm MBTI
 2. Trắc nghiệm xu hướng tính cách
 3. Kỹ thuật giải quyết vấn đề cơ bản
 4. Kỹ thuật động não để giải quyết vấn đề
 5. Kỹ năng viết thư tay và email
 6. Kỹ năng viết CV
 7. Kỹ năng giao tiếp nâng cao
 8. Các công cụ quản lý thời gian
 9. Tư vấn chỉnh sửa CV

Năm 4

 1. Kỹ năng giao tiếp nâng cao
 2. Kỹ năng phản hồi
 3. Kỹ năng phỏng vấn cơ bản
 4. Kỹ năng phỏng vấn nâng cao
 5. Cách để vượt qua sự trì hoãn
 6. Tư duy phản biện
 7. Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận
 8. Tư vấn chỉnh sửa CV

Ưu Đãi Năm 1

300.000Đ/năm

600.000đ/năm

Ưu Đãi Năm 2

300.000Đ/năm

600.000đ/năm

Ưu Đãi Năm 3

300.000Đ/năm

600.000đ/năm

Ưu Đãi Năm 4

300.000Đ/năm

600.000đ/năm