Khoá học

EC. Kỹ năng giao tiếp cơ bản

0 out of 7 steps completed0%
7 Các bài học

Khóa học này sẽ giúp bạn lựa chọn kênh giao tiếp hiệu quả nhất, cách thức sử dụng kênh giao tiếp đó, cách trình bày thông tin phù hợp với đối tượng mục tiêu và những kỹ năng tiếp nhận phản hồi từ người khác.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu rõ giao tiếp là gì
 • Xác định những rào cản giao tiếp
 • Cách thức tạo ấn tượng ban đầu
 • Nắm bắt về mô hình Johari trong giao tiếp
 • Sử dụng các kỹ thuật giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
 • Sử dụng kỹ thuật nói STAR
 • Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi

Danh sách bài học:

 • Thách thức: Kiểm tra khả năng giao tiếp của bạn
 • Tìm hiểu về giao tiếp
 • Những rào cản trong giao tiếp
 • Giao tiếp bằng lời nói
 • Giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể
 • Tạo ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp
 • Thách thức: Bạn có khả năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể?
Đăng ký học ngay!

Khoá học Materials