Khoá học

EC. Kỹ năng giao tiếp nâng cao

0 out of 6 steps completed0%
6 Các bài học

Giao tiếp không chỉ đơn thuần là điều bạn nói mà còn là cách thức bạn trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình một cách rõ ràng, hiệu quả. Không những thế, một người có khả năng giao tiếp tốt là người có thể tạo ấn tượng tốt ban đầu cũng như biết cách tạo và duy trì mối quan hệ tốt với mọi người.

Sau khóa học này, bạn có thể:

  • Tạo ấn tượng tốt ban đầu
  • Biết cách trình bày suy nghĩ một cách rõ ràng
  • Tạo mối quan hệ tốt với mọi người

 Danh sách bài học

  • Kỹ thuật nói STAR
  • Thách thức: Hành trình tạo ấn tượng ban đầu
  • Cửa sổ Johari
  • Nguyên tắc 7C trong giao tiếp
  • Kỹ thuật đặt câu hỏi

Khoá học Materials