Khoá học

EC. Kỹ năng học tập tích cực

0 out of 11 steps completed0%
8 Các bài học

Kỹ năng học tập tích cực là một kỹ năng quan trọng và cần thiết có thể giúp bạn khám phá ra giá trị thực tế của việc học cũng như cách thức quản lý việc học của bạn. Để làm chủ kỹ năng học tập tích cực, bạn cần phải trải qua một quá trình chuẩn bị và chuyển đổi cả về nhận thức lẫn hành động. Và đó là một quá trình khó khăn nếu như bạn không có được những sự hướng dẫn, định hướng đúng.

 Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Khám phá tiềm năng của bản thân
 • Biết được hình thức học tập của bản thân
 • Nắm được những kỹ thuật giúp bạn cải thiện kỹ năng học tập hiệu quả
 • Lập kế hoạch học tập cho 4 năm Đại học, Cao đẳng

 Danh sách bài học: 

 • Định nghĩa việc học
 • Kỹ thuật thở và thư giãn
 • Thách thức: Kiểm tra cách thức học tập của bạn
 • Phương pháp học tập POWER
 • 7 phương pháp học tập Đại học, Cao Đẳng hiệu quả
 • Thách thức: Vượt qua trở ngại học tập
 • Kế hoạch của bạn cho 4 năm Đại học, Cao đẳng là gì?
 • Lập kế hoạch cho 4 năm Đại học, Cao đẳng

Khoá học Materials