Khoá học

EC. Kỹ năng phỏng vấn nâng cao

0 out of 5 steps completed0%
5 Các bài học

Ngoài việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị trước một số tình huống phỏng vấn thường gặp để có thể hình dung những điều sẽ xảy ra trong buổi phỏng vấn.

Sau khóa học này, bạn có thể: 

  • Nắm được một số lưu ý để có một buổi phỏng vấn thành công
  • Trải nghiệm một số tình huống phỏng vấn thường gặp
  • Biết cách có được một buổi phỏng vấn qua Skype thành công
  • Biết cách có được một buổi phỏng vấn qua điện thoại thành công

Danh sách bài học:

  • 13 điều cần tránh khi tham dự phỏng vấn
  • Thách thức: Phong thái phỏng vấn chuyên nghiệp
  • Thách thức: Hành trình phỏng vấn vị trí nhân viên Marketing
  • Thách thức: Phỏng vấn qua Skype
  • Thách thức: Phỏng vấn qua điện thoại

Khoá học Materials