Khoá học

EC. Kỹ năng phỏng vấn

0 out of 9 steps completed0%
9 Các bài học

Nếu bạn mong muốn tạo được ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bi kỹ càng. Khóa học kỹ năng phỏng vấn sẽ giúp bạn biết được những điều cần chuẩn bị, cách thức ứng xử, phản ứng và những điều bạn được mong đợi trong một buổi phỏng vấn.

Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Biết được quy trình của một buổi phỏng vấn
 • Biết được những điều cần làm trước, trong và sau buổi phỏng vấn
 • Biết được một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp
 • Chuẩn bị những câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng
 • Chuẩn bị những tài liệu cần có cho buổi phỏng vấn

Danh sách bài học:

 • Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí tuyển dụng
 • Tìm hiểu quy trình buổi phỏng vấn
 • Kỹ thuật tạo ấn tượng ban đầu
 • Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp
 • Phỏng vấn hành vi
 • Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng
 • Những điều cần làm sau buổi phỏng vấn
 • Những điều và không nên làm
 • Các tài liệu cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn

Khoá học Materials