Khoá học

EC. Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

0 out of 15 steps completed0%
10 Các bài học

Bạn đã biết cách quản lý thời gian hay quản lý bản thân nhưng diều đó là chưa đủ để bạn làm chủ bản thân. Khóa học này sẽ giúp bạn cách thức quản lý thời gian của người khác.

 Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Sử dụng các công cụ giúp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian như To do list, Evernote
 • Sử dụng các kỹ thuật (kỹ thuật đòn bẫy, kỹ thuật Đá – Sỏi – Cát – Nước, 5WH2C5M) giúp quản lý thời gian hiệu quả hơn
 • Biết cách sắp xếp tài liệu hiệu quả
 • Vượt qua sự trì hoãn
 • Nâng cao khả năng tập trung
 • Quản lý thời gian của đồng nghiệp
 • Quản lý thời gian của cấp trên
 • Sử dụng kỹ thuật quản lý những chú khỉ
 • Quản lý cuộc họp hiệu quả

 Danh sách bài học: 

 • Kỹ thuật đòn bẩy
 • To-do List- Công cụ nhắc nhở vạn năng.
 • Cách tạo To do list bằng Evernote
 • Cách tạo nội dung cuộc họp và biên bản cuộc họp bằng Evernote
 • Cách lưu trữ thông tin bằng Evernote
 • Kỹ thuật Đá – Sỏi – Cát – Nước
 • Các kỹ thuật sắp xếp kế hoạch công việc hiệu quả
 • Thách thức: Sắp xếp tài liệu
 • Lập kế hoạch bằng phương pháp 5WH2C5M
 • Mô hình dòng chảy (The Flow Model)- biến Thách thức thành động lực.
 • Tại sao bạn không thể tập trung khi học tập, làm việc? (Hướng dẫn kỹ thuật tập trung).
 • Vượt qua sự trì hoãn
 • Thách thức: Bạn có phải là người trì hoãn
 • Kỹ thuật quản lý thời gian của người khác
 • Kỹ năng quản lý cuộc họp

Khoá học Materials