Khoá học

EC. Kỹ năng thuyết trình cơ bản

0 out of 8 steps completed0%
8 Các bài học

Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có trong công việc để trình bày ý kiến, ý tưởng của mình. Trình bày một ý tưởng, một dự án, bạn cần phải thuyết trình. Báo cáo kết quả tổng kết cuối năm, bạn cũng cần thuyết trình. Và để thuyết phục đồng nghiệp tham gia một kế hoạch nào đó, bạn vẫn phải thuyết trình. Có thể nói, kỹ năng thuyết trình luôn là kỹ năng không thể thiếu đối với tất cả mọi người.

Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Hiểu rõ hơn về khả năng thuyết trình của bản thân
 • Nắm bắt được các bước quan trọng cho một bài thuyết trình thành công
 • Biết cách biên soạn, phát triển một bài thuyết trình hiệu quả với những công cụ hỗ trợ khác nhau
 • Vận dụng ngôn ngữ nói vào bài thuyết trình một cách hiệu quả
 • Vận dụng ngôn ngữ cơ thể vào bài thuyết trình một cách hiệu quả
 • Biết cách vượt qua những áp lực, nỗi sợ hãi khi thuyết trình
 • Biết cách thu hút, tạo sự hứng thú ban đầu cho bài thuyết trình của mình

Danh sách bài học: 

 • Thử thách: Đánh giá kỹ năng thuyết trình của bạn
 • Các bước chuẩn bị bài thuyết trình
 • Biên soạn bài thuyết trình
 • Thuyết trình bằng ngôn ngữ nói
 • Thuyết trình bằng ngôn ngữ cơ thể
 • Vượt qua nỗi sợ hãi khi thuyết trình
 • Tạo bầu không khí hứng thú khi thuyết trình
 • Thử thách: Thử tài thuyết trình của bạn

Khoá học Materials