Khoá học

EC. Kỹ năng tư duy phản biện

0 out of 13 steps completed0%
10 Các bài học

Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai lệch. Kỹ năng tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng có thể giúp chúng ta khám phá ra những khía cạnh khác nhau của vấn đề, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Kỹ năng tư duy phản biện, như một đứa trẻ – người luôn tò mò và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh, sẽ là động lực và là con đường dẫn dắt bạn tìm đến với sự thật.

Khóa học Kỹ năng tư duy phản biện sẽ trang bị cho bạn cách thức tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau bằng một tư duy chính xác, thực tế và sâu sắc. Khóa học còn giúp bạn có những thay đổi tích cực về tư duy và hành động. Đây cũng là một kỹ năng thiết yếu cho kỹ năng giải quyết vấn đề và nghiên cứu.

 Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Hiểu rõ khái niệm tư duy phản biện
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện vào giải quyết vấn đề
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện vào việc nghiên cứu và đánh giá thông tin
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện vào việc thuyết phục người khác
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện vào việc phân tích số liệu
 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa lập luận diễn dịch và lập luận quy nạp
 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa giải thích và tranh luận
 • Biết cách vận dụng tư duy phản biện vào một số bài thi tiếng Anh phổ biến

 Danh sách bài học:

 • Khái niệm về tư duy phản biện
 • Xác định vấn đề
 • Nâng cao khả năng nhận thức
 • Hình thành giải pháp
 • Lập kế hoạch giải quyết vấn đề
 • Kỹ thuật tìm kiếm và đánh giá thông tin
 • Kỹ thuật thuyết phục
 • Cách phân tích số liệu
 • Kiểm soát cảm xúc
 • Lập luận diễn dịch
 • Lập luận quy nạp
 • Giải thích và tranh luận
 • Tư duy phản biện trong các bài thi quốc tế

Khoá học Materials