Khoá học

EC. Kỹ năng viết CV

0 out of 4 steps completed0%
4 Các bài học

CV hay còn gọi là bản lý lịch nghề nghiệp là một trong những cách thức dễ dàng và thuận tiện nhất có thể giúp bạn ứng tuyển công việc. CV thể hiện chi tiết những thông tin cá nhân có thể giúp bạn giới thiệu bản thân. Bạn cần “bán” những khả năng, kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực của mình cho nhà tuyển dụng để có công việc phù hợp, tốt nhất.

 Sau khóa học này, bạn có thể: 

  • Biết được cấu trúc của một CV
  • Các bước viết CV hiệu quả
  • Sử dụng kỹ thuật STAR để mô tả kinh nghiệm bản thân
  • Biết được chững điều nên và không nên làm trong khi viết CV
  • Tham khảo một số mẫu CV 

Danh sách bài học:

  • Cấu trúc CV
  • Cách viết CV hiệu quả
  • Những điều nên và không nên
  • Một số mẫu CV

Khoá học Materials