Khoá học

EC. Kỹ thuật động não

0 out of 5 steps completed0%
5 Các bài học

Kỹ thuật động não hay còn gọi là brainstorming là một khái niệm không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Kỹ thuật động não có vai trò quan trọng việc giúp hình thành các ý tưởng, giải pháp cho vấn đề bằng cách thu thập ý kiến, sự đồng tình của tập thể thay vì dựa trên quyết định của cá nhân. Kỹ thuật động não là công cụ không thể thiếu cho quá trình giải quyết vấn đề.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Biết cách xác định loại bỏ trở ngại tinh thần trước khi bắt đầu động não
 • Nắm bắt được các phương pháp khuyến khích tư duy hiệu quả
 • Thực hành kỹ thuật động não
 • Thực hành kỹ thuật động não ngược
 • Thực hành kỹ thuật động não viết
 • Hiểu rõ những nguyên tắc, bí mật của kỹ thuật động não

Danh sách bài học: 

 • Hình thành giải pháp bằng kỹ thuật động não
 • Hướng dẫn kỹ thuật động não
 • Hướng dẫn kỹ thuật động não ngược
 • Hướng dẫn kỹ thuật động não viết
 • Bí mật đằng sau kỹ thuật động não

Khoá học Materials