Khoá học

HAUI-U1 Trắc nghiệm điểm mạnh và nghề nghiệp

0 out of 1 steps completed0%
1 Bài học

Các bài trắc nghiệm sẽ giúp bạn khám phá được các điểm mạnh của bản thân phù hợp với từng loại ngành nghề. Dựa vào đó, bạn sẽ tự định hướng được nghề nghiệp tương lai dành cho bản thân.

Khoá học Materials