Khoá học

IT. Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn

0 out of 8 steps completed0%
8 Các bài học

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công trong học tập và làm việc. Với việc lập kế hoạch và chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, bạn có thể kiểm soát khối lượng công việc của mình và giúp bản thân hoàn thành các công việc quan trọng đề ra hàng ngày, hàng tuần và đạt được mục tiêu học tập, nghề nghiệp đặt ra. Khoá học “Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn” là một phần trong Kỹ năng Quản lý thời gian – Quản lý bản thân.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về: 
  • Giá trị của thời gian
  • Trả lời câu hỏi chúng ta quản lý thời gian hay quản lý bản thân?
  • Khám phá khả năng quản lý thời gian của bạn
  • Xác định những kẻ đánh cắp thời gian của bạn
  • Biết được bạn đang là chủ hay nô lệ của thời gian
  • Và bắt đầu với 10 lời khuyên về quản lý thời gian

Khoá học Materials