Khoá học

IT.U1 Sử dụng Sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

0 out of 3 steps completed0%
3 Các bài học

Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách ứng dụng sơ đồ tư duy vào các công việc trong cuộc sống, học tập hàng ngày như đọc sách, ghi chú, thuyết trình.

Khoá học Materials