Khoá học

EC. Sơ đồ tư duy

0 out of 11 steps completed0%
10 Các bài học

Sơ đồ tư duy (Mindmapping) của tác giả Tony Buzan là một trong những công cụ phổ biến không chỉ trong học tập mà còn trong công việc và cuộc sống. Sơ đồ tư duy được áp dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, khía cạnh của cuộc sống như giải quyết vấn đề sáng tạo, ghi chép thông tin, phát triển ý tưởng, hệ thống kiến thức.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu rõ về khái niệm sơ đồ tư duy
 • Biết được cách thức sơ đồ tư duy phát triển trí não như thế nào
 • Nắm bắt được các ưu điểm của sơ đồ tư duy
 • Biết được 6 bước lập sơ đồ tư duy và những nguyên tắc khi lập sơ đồ tư duy
 • Sử dụng phần mềm Xmind để lập sơ đồ tư duy
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc ra quyết định
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc sắp xếp ý tưởng
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy cho quá trình động não nhóm
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc học
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào thuyết trình
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào đọc sách

Danh sách bài học: 

 • Giới thiệu sơ đồ tư duy
 • Cách lập sơ đồ tư duy
 • Tạo lập sơ đồ tư duy bằng phần mềm Xmind
 • Ra quyết định bằng sơ đồ tư duy
 • Sắp xếp ý tưởng bằng sơ đồ tư duy
 • Rèn luyện trí nhớ bằng sơ đồ tư duy
 • Sáng tạo bằng sơ đồ tư duy
 • Sơ đồ tư duy tập thể
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc học
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào thuyết trình
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào đọc sách

Khoá học Materials