Khoá học

HCMUS-TE.U1 Kỹ năng học tập chủ động – tích cực

0 out of 11 steps completed0%
8 Các bài học

Khoá học này sẽ giúp bạn hiểu rõ về những nguyên tắc trong học tập tích cực. Các phương pháp và kỹ thuật sẽ giúp bạn chủ động trong việc lập kế hoạch học tập và trải nghiệm. Việc học tập sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Trong phần này, bạn sẽ học về các nội dung:

  • Cơ bản về việc học & Khám phá tiềm năng bản thân
  • Kỹ thuật thở
  • Thách thức: Kiểm tra cách thức học tập của bạn
  • Chuẩn Bị Cho Việc Học Tập – Phần Quan Trọng Nhất Của Việc Học Tập
  • Phương Pháp Học Tập POWER
  • Phương Pháp Học Tập Trong Môi Trường Đại học, Cao đẳng
  • 13 Nguyên Tắc Học Tập Tích Cực
  • Thách thức: Những trở ngại trong việc học

Khoá học Materials