Khoá học

HCMUS-TE.U1 Kỹ thuật rèn luyện trí nhớ và sự tập trung

Khoá học này sẽ giúp bạn tìm hiểu về sự kỳ diệu của bộ não và bạn sẽ khám phá mình tư duy bằng não trái hay não phải. Bạn sẽ được trang bị các kỹ thuật rèn luyện trí nhớ và sự tập trung.

0 out of 6 steps completed0%
6 Các bài học

Khoá học này sẽ giúp bạn tìm hiểu về sự kỳ diệu của bộ não và bạn sẽ khám phá mình tư duy bằng não trái hay não phải. Bạn sẽ được trang bị các kỹ thuật rèn luyện trí nhớ và sự tập trung.

Khoá học Materials