• Logo của nhóm HAUI 2018
  Nhóm ẩn
  active 10 tháng. 3 tuần trước đây

  Đây là nhóm dành riêng cho các bạn sinh viên năm 1 – Khóa 2018 của HAUI với mục đích trao đổi, thảo luận các bài học, kỹ năng trong quá trình học, tương tác.

  Nhóm ẩn  / 2757 members
 • BKU-FME
  Nhóm ẩn
  active 1 năm. 3 tháng trước đây

  The group of learners from the faculty of mechanical engineering – Bach Khoa University – HCMC

  Nhóm ẩn  / 207 members
 • University – Year 2
  Nhóm ẩn
  active 1 năm. 11 tháng trước đây

  The group of learners from the third year of university

  Nhóm ẩn  / 4 members
 • University – Year 1
  Nhóm ẩn
  active 1 năm. 11 tháng trước đây

  The group of learners from the first year of university

  Nhóm ẩn  / 5 members
 • University - Year 3
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 4 tháng trước đây

  The group of learners from the third year of university

  Nhóm ẩn  / 2 members
 • University – Year 4
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 4 tháng trước đây

  The group of learners from the last year of university

  Nhóm ẩn  / 2 members
 • HCMUS-FIT
  Nhóm ẩn
  active 2 năm. 11 tháng trước đây

  The group of learners from the faculty of Information Technology – HCMC University of Science.

  Nhóm ẩn  / 72 members

Nhóm thành viên

@

Ít sinh hoạt gần đây