Member's groups

  • Logo của nhóm HAUI 2018
    Nhóm ẩn
    active 9 tháng. 3 tuần trước đây

    Đây là nhóm dành riêng cho các bạn sinh viên năm 1 – Khóa 2018 của HAUI với mục đích trao đổi, thảo luận các bài học, kỹ năng trong quá trình học, tương tác.

    Nhóm ẩn  / 2757 members

Vu Van Chuong

Avatar

@vu-van-chuong

năng động 9 tháng. 2 tuần trước đây