Student Registration

Hệ thống học tương tác kỹ năng student.workingskills.net bao gồm các bài học kỹ năng làm việc được thiết kế dành riêng cho sinh viên và các bạn mới tốt nghiệp.

Chúng tôi tuỳ chỉnh các bài học và tình huống để phù hợp với ngành nghề nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực của sinh viên.

Bạn vui lòng liên hệ (028) 6258 4389 hoặc workingskills.contact@talentmind.edu.vn và cung cấp các thông tin: Họ tên, email, số điện thoại, ngành học, trường học.