Tag Archives: Bạng Đang “Hiểu Nông” Hay “Hiểu Sâu”? – Phương pháp Feynman

Bạng Đang “Hiểu Nông” Hay “Hiểu Sâu”? – Phương pháp Feynman

Albert Einstein từng nói: “Nếu anh không thể giải thích một cách đơn giản thì anh chưa hiểu đủ rõ”. Điều này cũng sinh ra một lời khuyên đảo ngược: Nếu bạn muốn hiểu rõ điều gì, hãy cố gắng giải thích nó một cách đơn giản. Và một trong những phương pháp tốt nhất…